Styrelsen

Styrelsens uppdrag
Att sitta i en styrelse är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Brf Blåregnets styrelse 2023:

Ordförande
Bengt-Lennart Widell

Vice ordförande
Stig Hellberg

Sekreterare
Ingela Johansson

Ledamot
Bengt-Åke Svensson

Ledamot
Marianne Höglund (Riksbyggens representant)

1:a Suppleant
Torvald Svines

2:a Suppleant
Lena Lernbring

Föreningsrevisor
Dick Nyvall

Revisorsuppleant
Owe Johansson

Valberedning (Sammankallande)
Anita Johansson

Valberedning
Maj-Lis Carlsson

Hängande Blåregn