Trivselregler

Trivselregler

Styrelsens ansvar

Detta innebär att styrelsen i Brf Blåregnet även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.
Styrelsen har även ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.
Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. 
För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste vi alla visa respekt och hänsyn för varandra.
I föreningens antagna stadgar framgår också vilket underhållsansvar du har som boende men även för kostnader detta kan medföra.

Brf Blåregnet

Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du alltid ha styrelsens tillstånd innan uthyrning får ske.
Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. 

Störningar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, cigarettrök/grillos, otrevligt bemötande eller hot. 
Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktigt att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.
Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.
Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Ljudnivå

Motorfordon/parkering/laddning
Platsen får endast användas till fordon som är i bruk och ska ej vara uppställningsplats för avställda fordon eller skrotbilar. Ett antal platser är utrustade för laddning av elfordon.
I Brf Blåregnet finns det parkering i garaget, det är Riksbyggen som hanterar köerna och fördelningen. 

Gästparkering
Föreningen har inte några egna gästparkeringsplatser utan gäster parkerar inom närområdet där så är möjligt enligt gällande skyltning och i förekommande fall mot betalning.

Husdjur
Husdjur är för ägaren ett kärt sällskap, men det är inte säkert att grannen har samma känsla för djuret. Tänk på att det kan vara väldigt störande om en hund skäller eller ylar i en grannlägenhet.
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. Plocka upp djurens spillning. Hundar får inte vistas lösa i området.

Husdjur
Lekplats

Bollspel och lek
Vill man spela boll skall detta göras på avsedd yta. I övrigt gäller att bollspel inte får förekomma så att det är störande för de boende. Det finns en mindre lekplats för barn inom föreningens område. Efter barnens lek ska eventuella leksaker medtagas.

Balkong och fönster
Balkonglådor ska placeras på balkongräckets insida. Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.
Eventuella solskyddsgardiner/markiser ska godkännas av styrelsen avseende färg och montering.

Entreér, trapphus och gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entreér, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt men även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. De ska därför placeras i avsedda utrymmen eller på avsett utrymme utanför entreér. Föreningen har både cykelrum och utrymme för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Se till att dörrar är stängda och låsta efter dig och att inte någon obehörig kan ta sig in i dessa utrymmen.

Avfallshantering
Följ föreningens avfallshantering, mer info finns under fliken Faciliteter/Soprummet.
Det kostar föreningen stora pengar om detta missköts. 

Soprummet

Förråd
Till varje bostadsrättslägenhet finns ett förråd. Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att det inte förvaras något som inte är tillåtet där.
Kommunen/Brandkåren kan upplysa om vad som får eller som inte får förvaras i ditt förråd.

Cykelförråd
Vår förening har uppställningsplatser för cyklar, dessa ska ställas på avsedd plats och vara märkta med ditt namn och gärna lägenhetsnummer. Cyklar som inte är funktionsdugliga eller så kallade skrotcyklar kommer att tas omhand och förvaras i sex månader på annan plats innan vidare åtgärder vidtas.

Rökförbud

Rökförbud
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen. Viktigt är också att vi inte utsätter våra goda grannar för passiv rökning genom att röka på den inglasade balkongen.
Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag, undvik därför rökning även där.

Gästlägenhet
Föreningen har en fin liten gästlägenhet på 27 kvm. Bokning får ske max 5 nätter i följd, en bokning ska vara förbrukad innan ny bokning kan ske. Gästlägenheten ska efter användandet lämnas i städat skick.
Kostnaden är 350 kr/dygn from 1/1 -23.

Grillning
Av brandskäl är grillning inte tillåtet med ved-, gas- eller kolgrillning på balkongen/uteplatsen. Dock får elgrill användas om den inte orsakar olägenhet för grannarna.

Andra hand
Har du behov att under en begränsad tid hyra ut din bostadsrätt i andra hand ska du alltid innan du hyr ut den ansöka om tillstånd hos styrelsen för att få hyra ut den, styrelsen@blaregnet.se.
Gör du inte det kan du mista rätt till din bostadsrätt.

Trivsel
Det är av vikt att alla trivs och att vi har det gemytligt tillsammans i vår bostadsrättsförening. Det går inte att sätta regler för allt, vi måste själva ta ansvar för vår fastighet och vår trivsel. Att använda sunt förnuft är en bra start! Se till att dörrar går i lås och släpp inte in obehöriga. Finns det frågor som måste lösas så kontakta styrelsen så försöker vi hitta en lösning.

Riksbyggen Kundservice – Dygnet runt
Om det uppstår ett fel eller om du upptäcker någon form av skadegörelse eller har behov av hjälp, kontakta Riksbyggens servicetelefon
Dygnet runt på 0771-860 860.
Du kan också, om ärendet inte är akut, logga in på Mitt
 Riksbyggen. Gå in under felanmälan och skriv Ditt ärende.

Blomma