Vårt garage

Om porten blir stående still i öppet läge!
1. Tryck på pil nedåt på kontrollpanelen.
Om detta ej fungerar, fortsätt till punkt 2.
2. Bryt strömmen på strömbrytaren bredvid kontrollpanelen. Vänta i 10 sekunder och slå på strömmen igen. Vänta sedan 30 sekunder och tryck sedan pil upp.
3. Om detta ej fungerar, ring ASSAs kundtjänst 010-4747120, de har öppet dygnet runt.
central.service@assaabloy.com

Vårt garage